جلسه کمیته فنی IZSF با محوریت لیگ جهانی برگزار شد

جلسه کمیته فنی IZSF با محوریت لیگ جهانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی(IZSF): جلسه کمیته فنی (IZSF) با ساختاری جدید و مطابق با چارت سازمانی این فدراسیون و با حضور اعضای جدید به ریاست محمد خوشجان ، امروز در مقر فدراسیون جهانی برگزار گردید.

در این جلسه مسئولین، دبیران و اعضای کمیسیون های فنی زورخانه ای و کشتی پهلوانی و زیرمجموعه های آن شامل کارگروه مربیان، داوران و مرشدان IZSF معرفی شدند.

طی این جلسه، برنامه ها و  تقویم اجرایی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و وظایف هر کارگروه به صورت مشخص به آنها ابلاغ گردید.

همچنین جهت راه اندازی کمیسیون لیگ جهانی، اعضای این کمیسیون انتخاب گردیدند و اعضاء موظف به تدوین قوانین و مقررات و برنامه های این کمیسیون زیر نظر کمیته فنی شدند.

گفتنی است  برگزاری لیگ جهانی در آینده می تواند موجب ارتقاء هرچه بیشتر این ورزش در سطح جهان گردد و مشوقی خواهد بود برای کشورهای عضو که با جدیت بیشتری به ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی بپردازند.

دیدگاه خود را ثبت کنید