رئیس کمیته فنی مسابقات منصوب شد

رئیس کمیته فنی مسابقات منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش ‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، محمد شهباز علیزاده طی حکمی از سوی دکتر محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بعنوان رئیس گروه مسابقات کمیته فنی منصوب گردید. 

در این حکم آمده است

جناب آقای محمد شهباز علیزاده

نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی در اجرا ماده 39 اساسنامه IZSF بنا به پیشنهاد رئیس کمیته فنی به موجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال به عنوان «رئیس گروه مسابقات کمیته فنی» فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی IZSF منصوب می‌نمایم.

پایان مسئولیت جنابعالی بیستم شهریور 1404 بوده حکم انتصاب جنابعالی سالانه تجدید خواهد شد.

امیدوارم با استعانت از درگاه ایزد منان بکارگیری تمام توان تجربی و تخصصی و تخصصی خویش، در کمک به تحقق اهداف فدراسیون موفق و موید باشید.

                                                                                                           محسن مهرعلیزاده 

                                                                                                                  رئیس 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید