اخبار فدراسیون

روز تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

26 مهر 1396
ramazani
فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی روز ورزش و تربیت بدنی را به همه ورزشکاران، مربیان، داوران و سایر اعضای خانواده بزرگ ورزش و تربیت بدنی بالاخص باستانی کاران و پهلوانان تبریک می گوید.
دنباله مطلب
0

جلسه فنی و قرعه کشی مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی جنوب آسیا در نپا...

20 مهر 1396
ramazani
در این جلسه قوانین و مقررات فنی ورزشهای زورخانه ای از قبیل رقابتهای تیمی میانداری، و هنرهای فردی شامل سنگ،کباده،میل گیری با میل سنگین،چرخ تیز،چرخ چمنی و میل بازی به همراه شرایط عمومی این رقابتها
دنباله مطلب
0