اخبار فدراسیون

Ramadan Mubarak

5 اردیبهشت 1399
samrat
“May you all have a wonderful and holy Ramadan! Darkness no more, just happiness for more. Allah will bless you and surround you with joy. Today, tomorrow and always, may you have peaceful and happy life.” Mohsen Mehralizadeh IZSF President
دنباله مطلب
0

سال نو مباک

1 فروردین 1399
samrat
بهار دوباره آمد تا هستی روزگار نشان دهد هیچ زمستانی پایدار نیست و امید و ادامه زندگی ماندگارترین است. امید است که سال جدید سرشار از اتفاق های خوب برای مردم عزیزمان باشد.
دنباله مطلب
0