اخبار فدراسیون

با حکم مهرعلیزاده، قائم مقام دبیرکل، مدیر اجرایی و رئیس کمیسیون کشتی پ...

24 بهمن 1396
ramazani
طی صدور احکامی از سوی محسن مهرعلیزاده رئیس IZSF دکتر سیدحمید سجادی عنوان قائم مقام دبیرکل، حسین گروسی، مدیر اجرایی و اکبر فلاح ریاست کمیسیون کشتی پهلوانی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی را عهده دار شدند.
دنباله مطلب
0

کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در تهران تشکیل جل...

4 بهمن 1396
ramazani
جلسه کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور هونگ سان پیو دبیرکل، امیررضا آیروم خزانه دار و عضو هیئت رئیسه و عوامل اجرایی فدراسیون جهانی با هدف تنظیم برنامه های این کنفدراسیون
دنباله مطلب
0