حرکات و آداب در ورزش زورخانه‌ای

حرکات و آداب در ورزش زورخانه‌ای

به گزارش روابط عمومي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، ورود به گود در ورزش زورخانه ای آدابی مخصوص دارد. به این ترتیب که نخست ورزشکاران در زورخانه به ترتیب کسوت و در مسابقات با نظر مربی وارد می‌شوند و به ترتیب مراحل زیر را انجام می‌دهند:

ورود به گود

برداشتن تخته شنو

جرگه زدن و کنده زدن ( سلام باستانی )

شنو رفتن

نرمش پشت تخته: معمولاً شامل پای پشت تخته(پای جنگلی)، پای چپ و راست، خم گیری، نرمش گردن، نشستن و برخاستن می شوند.

میل گیری: سایه زدن، میل گیر آهسته یا سرمچ، میل گیری شلاقی، شیرین کاری، میل سنگین

پا زدن: پای جنگلی، پای ضربدری، پای شاطری، پای تبریزی

دعا کردن

کباده زدن

چرخ زدن

سنگ گرفتن: سایه زدن، کنده گرفتن، سجده کردن، بلند کردن سنگ

سنگ: دو تخته بزرگ معمولاً هشتاد کیلویی هستند که به نشانه سپر جنگی هستند و ورزشکار خوابیده و بمانند پرس سینه با آن‌ها ورزش می‌کنند.

چرخ زدن: ورزشکار دو تا دستان خود را کاملاً باز کرده و علاوه بر چرخیدن بر دور خود یک دایرهٔ بزرگ به جهت عقربه‌های ساعت هم تشکیل می‌دهد. زمان چرخ معمولاً بین یک دقیقه تا سه دقیقه است.

میل بازی: ورزشکار دو تا میل به وزن یک تا دو کیلو را بلند کرده و آن‌ها را با حرکات نمایشی به هوا پرتاب کرده و دوباره آن را می‌گیرد.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید