استانداردسازی

استانداردسازی

admin
0

با هدف بررسی و بهینه سازی طراحی فنی وسایل و تجهیزات ورزش های زورخانه ای، کمیته استاندارد سازی فعالیت خود را آغاز کرد تا ضمن مستندسازی و علمی کردن طراحی وسایل مورد استفاده در این ورزش زمینه تولید صنعتی آن ها را فراهم کند.

اهداف کمیته
استانداردسازی اماکن، لوازم و تجهیزات، مهیج سازی ورزش زورخانه با حفظ اصالت رشته ورزشی و حفظ ظاهر سنتی ادوات.


اعضای کمیته

  • مهندس ارمین مجاهد پور   دبیر کمیته      کارشناس مکانیک
  • مهندس سهیل پیله ور   مسئول واحد پلیمر     کارشناس پلیمر
  • مهندس گوهری     مسئول واحد رایانه    کارشناس نرم افزار
  • جناب آقای رضا محمودی   نماینده کمیته فنی


پروژه های در دست کار

  • طراحی و ساخت   میل های پلیمری: قابلیت کاهش و افزایش وزن و تولید انبوه
  • طراحی نسل جدید سنگ:قابلیت کاهش و افزایش وزن توام با سیستم های الکترونیکی
  • طراحی و ساخت تخته شنا: قابلیت رگلاژ پایه ها و کاهش وزن
  • تحقیق در خصوص کفپوش های پلیمری زورخانه: قابلیت الاستیسیته وضد تعرق
  • تحقیق در خصوص روانشناسی رنگ در زورخانه: کفپوش ها  دیوارها رنگ لباس ورزشکاران و داوران و ادوات
  • تدوین نقشه های ادوات ورزشی: بر طبق استانداردهای بین المللی

 

دیدگاه خود را ثبت کنید