دبیرکل کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: آموزش زورخانه را از مدارس کره جنوبی آغاز کرده ایم

دبیرکل کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: آموزش زورخانه را از مدارس کره جنوبی آغاز کرده ایم

به گزارش روابط عمومی IZSF: سان پیو الی هونگ دبیرکل کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به همراه هیئتی از اعضای این کنفدراسیون، با رئیس، دبیرکل، مشاورعالی در امور اجرایی و مسئولین کمیته های فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی  در تهران دیدار و درباره برنامه های آینده خود به به بحث و گفتگو پرداختند.

در ابتدای این دیدار که به میزبانی محمدعلی شجاعی دبیرکل IZSF بود، سان پیو الی هونگ دبیرکل کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی  بعد از ارائه گزارشی از فعالیت های این کنفدراسیون گفت: ما خوشحالیم که در کنار فدراسیون جهانی برای توسعه این ورزش زیبا تلاش می کنیم

وی با جذاب خواندن ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی افزود: ما معتقدیم که هر شروع و آموزشی اگر از سنین پایین آغاز شود دارای نتیجه و برایند مثبتی خواهد بود، از این رو ورزش زورخانه ای را از مدارس و ایجاد تیم های دانش آموزی در کره جنوبی آغاز کرده ایم و همین برنامه را برای سایر کشورهای آسیایی نیز دنبال خواهیم کرد.

هونگ پس از گفتگو با دبیرکل و مشاور عالی در امور اجرایی به دیدار محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون زورخانه ای رفت و پس از ارائه برنامه های کنفدراسیون آسیایی برای سال 2018 تفاهم نامه ای را با مسولین ارشد فدراسیون جهانی امضا کرد.

لازم به توضیح است، کنفدراسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی فعالیت های خود را از بهار 95 و با تاسیس دفتر این کنفدراسیون در شهر بوسان کره جنوبی آغاز کرده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید