ارمنستان در راه توسعه ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

ارمنستان در راه توسعه ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: صبح امروز دکتر محسن مهرعلیزاده رئیس(IZSF) به همراه مشاور عالی در امور اجرایی فدراسیون، میزبان مهندس وارتان، رئیس باشگاه آرارات بودند.

باشگاه آرارات متعلق به ارامنه های ایرانی است که در آنجا به ورزش و تمرین می پردازند و تا کنون در ساختن قهرمان های ورزشی،افتخارات زیادی در این باشگاه کسب شده است

در این دیدار مهرعلیزاده با ابراز امیدواری نسبت به توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی در ارمنستان، گفت استفاده از حضور مهندس وارتان و پتانسیل های بزرگ باشگاه آرارات می تواند جهت توسعه این ورزش در کشور ارمنستان به فدراسیون جهانی کمک بسیاری بکند.

وی همچنین افزود: فدراسیون جهانی ورزش های زورخانهای و کشتی پهلوانی تا به حال در چندین کشور اقدام به مشارکت در ساخت زورخانه نموده است و در آینده ای نزدیک طی مذاکرات انجام شده،پژوه ی بعدی احداث زورخانه در ارمنستان خواهد بود تا از این طریق دوستداران ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی در آن کشور بتوانند در گود متعلق به خودشان در این رشته ورزشی فعالیت کنند.

در ادامه این دیدار، وارتان با ابراز خرسندی از فعالیت های گسترده فدراسیون جهانی ورزرش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در جهانی ساختن این رشته، گفت مجموعه باشگاه آرارات برای هر گونه همکاری سازنده با IZSF  آماده است.

در پایان این دیدار دکتر مهرعلیزاده تابلویی نفیس را از طرف فدراسیون به مهندس واراتان اهدا کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید