نشست پیشکسوتان ورزش جهت هماهنگی و انتخاب پیشکسوتان برگزیده

نشست پیشکسوتان ورزش جهت هماهنگی و انتخاب پیشکسوتان برگزیده

به گزارش روابط عمومی IZSF در این جلسه که با خیرمقدم  مهرعلیزاده به میهمانان اغاز و با سخنان افشارزاده ادامه یافت، اقدامات لازم برای طرح ریزی و نحوه  انتخاب ورزشکار برگزیده پیشکسوت انجام شد.

مهرعلیزاده با تقدیر از حضور تمامی پیشکسوتان، ساحت ورزش را بسیار مقدس دانست و تاکید کرد که این جنبه مثبت ورزش میراثی است از پیشکسوتان و بزرگان این عرصه  که امروزه با زحمات فراوان به نسل جوان رسیده و نباید از زحمات این عزیزان غافل بود.

در ادامه افشار زاده ضمن خیر مقدم به پهلوانان و پیشکسوتان، همبستگی میان ورزشکاران را یکی از عوامل مهم تحول رو به جلو ورزش خواند و افزود: نباید میان نسل جوان و نسل های پیشین ورزش شکاف ایجاد  شود به طوریکه میراث ورزش به خطر بیا فتد و از رسالت های اصلی خود فاصله بگیرد.

در ادامه این نشست هرکدام از حاضران به ایراد سخن پرداختند و دیدگاه های خود را برای انتخاب پیشکسوتان برگزیده ارائه دادند و بر ادامه این سنت حسنه تاکید کردند.

دیدگاه خود را ثبت کنید