جلسه كميته فني برگزار شد

جلسه كميته فني برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، جلسه كميته فني فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني در محل فدراسيون  با حضور دكتر محسن مهرعليزاده رياست فدراسيون و اعضاي كميته فني برگزار شد. در اين جلسه كه با محوريت فعاليت‌هاي مستمر و پرنگ كميته فني برگزار شد. رئيس فدراسيون با  تاكيد بر اينكه ورزش زور‌خانه اي و كشتي پهلواني مي‌تواند بعنوان يكي از رشته‌هاي ورزشي حاضر در بازي‌‌ها حضور داشته باشد از كميته فني خواست تا بيش از پيش در كارشان جديت داشته باشند و با برنامه و ارائه راهكار براي جذابيت بيش از پيش اين رشته ايراني تلاش كنند  تا ورزش ابااجدادي ايران به جايگاه اصلي خود برسد.

دیدگاه خود را ثبت کنید