زورخانه و رسم پهلوانی

زورخانه و رسم پهلوانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی،هر ورزشی سنت و آداب مخصوص به خود را دارد. این آداب نیکو را مرشد به فرم شعرها و داستان‌هایی به همراهی ضرب زورخانه، برای انگیزه ورزشکاران هنگام ورزش می‌خواند.

در بین ورزشکاران، ورزش باستانی نمادی از ادب و احترام و تواضع است. تمامی حرکات این ورزش با اجازه از پیشکسوتان و سادات صورت می‌گیرد که به اصطلاح به این عمل، رخصت گرفتن می‌گویند. هدف ورزش باستانی، پرورش روح و جسم است. یکی از اصولی‌ترین آداب زورخانه این است که ورزشکاران باید مواردی مانند فروتنی، از خود گذشتگی، مروت، مردانگی، سفره داری، پاکیزگی، کمک به فقرا و دیگر صفات نیکو را در خود پرورش دهند.

دیدگاه خود را ثبت کنید