رئيس سابق فدراسیون ملی افغانستان درگذشت

رئيس سابق فدراسیون ملی افغانستان درگذشت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، میان گل نظری رئيس سابق فدراسیون ملی  ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی افغانستان درگذشت.

فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی این ضایعه را به خانواده و جامعه ورزش زورخانه‌ای تسلیت می‌گوید.

دیدگاه خود را ثبت کنید