جلسه رسمی کمیته فنی با حضور رئیس کمیته، مشاور عالی، اعضاء و کارشناسان در مقر IZSF برگزار شد

جلسه رسمی کمیته فنی با حضور رئیس کمیته، مشاور عالی، اعضاء و کارشناسان در مقر IZSF برگزار شد

در این جلسه، قوانین  و مقررات، استانداردهای ادوات ورزشی جهت مسابقات و رویدادهای آتی  در حوزه ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاه خود را ثبت کنید