سالن کشتی پهلوانی تاجیکستان بزودی افتتاح خواهد شد.

سالن کشتی پهلوانی تاجیکستان بزودی افتتاح خواهد شد.

سالن کشتی پهلوانی تاجیکستان بزودی افتتاح خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی IZSF سلیمان عبد الواحدف نایب رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی از اتمام مراحل تجهیز سالن کشتی پهلوانی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر دوشنبه خبر داد.

در حاشیه نشست هیئت اجرایی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی نائب رئیس IZSF خبر از افتتاح رسمی مجموعه ورزشی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر دوشنبه  در سال 1396 که توسط فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با همکاری فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشورتاجیکستان احداث شده است.

توضیح: عکس تزیینی و مربوط به زورخانه فردوسی تاجیکستان می باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید