سایت بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در کمتر از 24 ساعت اشتباه خود را اصلاح کرد

سایت بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در کمتر از 24 ساعت اشتباه خود را اصلاح کرد

سایت بازی های همبستگی کشور های اسلامی  پیش از این در معرفی ملیت رشته ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی آن را مربوط به آذربایجان دانسته بود. بر همین اساس با پیگیری های رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و مسئولین  این فدراسیون با مقامات کشور آذربایجان و مسئولین برگزاری مسابقات باکو و ارسال نامه کتبی در کمتر از 24 ساعت  امروز این سایت اشتباه خود در خصوص رشته ورزشی پهلوانی و زورخانه‌ای را اصلاح و آن را متعلق به ایران دانست که این مهم نشان از نفوذ فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در حل این موضوع در جایگاه بین المللی دارد.

شایان ذکر است که این مشکل پیش آمده هیچگونه ارتباطی به مقامات آذربایجان و مسئولین برگزاری مسابقات همبستگی کشور های اسلامی باکو نداشته و این خطا از سوی مسئولین اداره کننده سایت این دوره از بازی ها بوده است.

محسن مهر علیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی  بابت همکاری های موثر مقامات برگزاری بازیهای هبستگی کشور های اسلامی باکو در ارتباط با برگزاری این دوره  از مسابقات تشکر کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید