بازدید رئیس تفیسا از فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

بازدید رئیس تفیسا از فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی،دکتر جو هو چانگ رئیس انجمن جهانی ورزش های همگانی به همراه اعضاء هیئت رئیسه این انجمن جهانی از محل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بازدید و دیدار هایی با رئیس IZSF ومدیران این فدراسیون برگزار کردند.

در دیداردکترجوهو چانگ  و دکتر مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ، توافقاتی در خصوص همکاری های بیشتر این دو نهاد جهانی صورت گرفت.

رئیس انجمن جهانی ورزش های همگانی با اشاره به این که دردومین دوره مسابقات قهرمانی جهان فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که در خلال ششمین دوره مسابقات تافیسا در اندونزی برگزار شده بود از نزدیک با ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوان آشنا و آمادگی خود را در ارتباط با همکاری های  بیشتر در آینده بین فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و انجمن جهانی ورزش های همگانی اعلام نمود.

دکتر محسن مهر علیزاده رئیس IZSFضمن خوش آمد گویی به کشور ایران و همینطور حضور در فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی از همکاری های قبلی انجمن جهانی ورزش های همگانی که در چند دوره تافیسا مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با شکوهی خواص و موفق برگزار شده بود تشکر و همکاری این دو نهاد جهانی را اقدامی موثر در شناساندن فرهنگ پهلوانی و آیین زورخانه ای که حاصلی جز فراگیری مردانگی،فتوت،بخشش و تمام خصوصیات یک پهلوان را دارد نخواهد داشت.

در پایان دیدارها دکتر جو هو چانگ رئیس انجمن جهانی ورزش های همگانی به همراه اعضاء هیئت رئیسه بازدیدی از ساختمان وبخش های مختلف فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی صورت گرفت.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید