مجتبی جوهری با کسب حداکثر آرا در مجمع انتخاباتی،رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران شد

مجتبی جوهری با کسب حداکثر آرا در مجمع انتخاباتی،رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و به ریاست غلامحسین شعبانی بهار،  معاون ورزش همگانی وزارت ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که طی آن مجتبی جوهری با کسب  ۲۰ رای در مرحله دوم  به عنوان رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران انتخاب شد.

دیدگاه خود را ثبت کنید