زورخانه یا خانه پهلوانان و جوانمردان

زورخانه یا خانه پهلوانان و جوانمردان

admin
0

ورزش باستانی و کشتی پهلوانی پر از خاطرات شیرین و لحظه های دلپذیری است از قصه های خیال انگیز مردمی و غصه های دردآور نامردمی و رنج و مرارت و شکوه و شوکت دوران های پیش زندگی عیاران و دلاوران کوچه ها و شهرها و ولایات که مردانه و شجاعانه حافظ جان و مال و نوامیس شهروندان و مدافع حقوق مظلومان زمان خود بوده اند تاریخ سرزمین ما سرشار از این فداکاریها و پربار از این مردانگی ها میباشد که یادآور نام پهلوانان و قهرمانانی که هر یک خود قصه های دردل تاریخ بیادگار دارند و جزء خاطرات نوشته و تاریخ ننوشته و سینه به سینه این مرز و بوم بر جای مانده است.

البرز چلبی

 

دیدگاه خود را ثبت کنید