ورزش های زورخانه ای و سلامت

ورزش های زورخانه ای و سلامت

admin
0

فعالیت های افزایش دهنده استقامت قلبی تنفسی، قدرت عضلات، انعطاف بدنی، استقامت عضلانی و حرکات تعادلی از جمله دیگر فاکتورهای دخیل در افزایش سطح سلامت می باشند که باید همگی در یک ورزش وجود داشته باشند. با این تعریف ورزش زورخانه ای در گروه ورزش های با «شدت زیاد» قرار دارد.

 

دکتر علیرضا حساس رودسری، مدیر کمیته آموزش فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و پزشک ورزشی آکادمی ملی المپیک؛ اگرچه ورزش های زورخانه ای ممکن است همراه با بزرگی شکم در نظر گروهی از افراد تداعی شود اما باید دید که از نظر علمی نقش این ورزش در سلامت چیست و چرا چنین تصویر ذهنی غلطی وجود دارد.
برای «افزایش سطح سلامت» فاکتورهای متعددی باید در یک ورزش وجود داشته باشد که یکی از آنها «شدت ورزش» است؛ شدت ورزش به افزایش ضربان قلب و تنفس بستگی دارد، به عبارت ساده تر، شدت ورزش یعنی مقدار افزایش ضربان قلب و تنفس. 
ورزش هایی که شدت متوسط و زیاد دارند در زمینه «افزایش سطح سلامت» مفید هستند و فعالیت های «کم شدت» در این خصوص کارایی ندارند. فعالیت های افزایش دهنده استقامت قلبی تنفسی، قدرت عضلات، انعطاف بدنی، استقامت عضلانی و حرکات تعادلی از جمله دیگر فاکتورهای دخیل در افزایش سطح سلامت می باشند که باید همگی در یک ورزش وجود داشته باشند. با این تعریف ورزش زورخانه ای در گروه ورزش های با «شدت زیاد» قرار دارد.
ورزش های زورخانه ای تمامی موارد «افزایش دهنده سطح سلامت» را در یک جلسه تمرینی پوشش می دهد. نرمش های پشت تخته، پا زدن و چرخ از جمله فعالیت های افزایش دهنده استقامت قلبی تنفسی می باشند، سنگ گرفتن، انواع شنوها، میل گیری و کباده افزایش دهنده قدرت و استقامت عضلانی هستند و شیرین کاری هایی همچون کف گرد، فِر و انواع چرخ ها افزایش دهنده تعادل می باشند. مجموع این ورزش ها علاوه بر فاکتورهای یادشده، افزایش دهنده انعطاف بدنی نیز هستند. 
با شناخت عوامل افزایش سطح سلامت لازم به یاد آوری است: ورزش هایی که تمام موارد مذکور را پوشش می دهند در صورتی که در گروه ورزش هایی با شدت متوسط باشند باید شش روز در هفته به مدت یک ساعت و اگر با شدت زیاد باشند سه روز در هفته به مدت نیم ساعت انجام پذیرند، لذا سه جلسه ورزش های زورخانه ای در هفته، با توجه به اینکه هر جلسه با حدود هشت بار تکرار حرکتی حدود 45 دقیقه طول می کشد، برای افزایش سطح سلامت کاملاً کافی به نظر می رسد. 

تصویر ذهنی نادرست از ورزش زورخانه از کجا آمده است
1.    رژیم غذایی نامناسب از جمله دلایل اصلی است.
2.    به صورت عرفی افراد یک روز در هفته آن هم روزهای تعطیل در زورخانه ها به ورزش می پردازند و کمتر به صورت مرتب هفته ای سه روز ورزش می نمایند.
3.    حرکات این ورزش به درستی انجام نمی پذیرد و نقش استقامتی و چربی سوزی آن به حد اقل ممکن می رسد.
4.    در این ورزش حد اقل امکان آسیب جسمنی وجود دارد، لذا افراد میان سال رویکرد بیشتر و بهتری به ورزش های زورخانه ای دارند.
5.    به دلیل رعایت کسوت و سیادت، هرگاه گزارشی تهیه شده از افراد کهنه کار این ورزش تصویر برداری شده است.
6.    مسابقات ملی ورزش های زورخانه ای پوشش مناسبی ندارد لذا اساساً ورزش جوانان در معرض دید عموم قرار نمی گیرد.

در خاتمه شعار فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای را یاد آور می شوم «همه، همه جا و همه وقت» می توان به ورزش های زورخانه ای پرداخت.  


 

دیدگاه خود را ثبت کنید