ورزش باستانی و کشتی پهلوانی پایگاه مذهبی، ملی و سنتی آن در جامعه ایران

ورزش باستانی و کشتی پهلوانی پایگاه مذهبی، ملی و سنتی آن در جامعه ایران

admin
0

گود مقدس زورخانه را شباهتی با محراب مساجد شیعیان است و باید ورزشکاران با تن پاکیزه و منزه و اندیشه پاک وارد این گود شوند و لنگ هم شباهتی به احرام مسلمانان و شیعیان دارد.

«یکی از ارکان ورزش باستانی در ایران زندگی پهلوانان و جوانمردان و قهرمانان و مبارز ایرانی است و رکن مهم دیگر آن مذهب و مکتب تشییع و زندگانی و راه و رسم مولای متقیان علی (ع) است». 
ورزش باستانی و کشتی پهلوانی یادگار نیاکان، میراث دلاوران، قصه پهلوانان سرزمین ماست کارگزاران دولت، پیش کسوتان، ورزشکاران و محققان، نویسندگان و همه دوستداران ورزش باستانی به این مهم اذعان دارند که این ورزش تنها ورزش ملی و مذهبی ماست. از جهتی الهام گرفته از زندگانی پهلوانان و عیاران و مردان پولادین اراده تاریخ سرزمین ما، آنها که در برابر ظلم و زور و ستم فرمانروایان، ستمکار و حکومت گران جبار هرگز سر تسلیم فرود نیاوردند و از پهلوانان و نامداران تاریخ بویژه تاریخ حماسی ایران درس دلیری و مبارزه با جور و ستم فراگرفتند حکیم فرزانه طوس ابوالقاسم فردوسی پرچمدار ادب پارسی و سپهسالار شعر حماسی شاعر بزرگ سرزمین خراسان و دیار آزاد اندیشان شعر حماسی شاعر بزرگ سرزمین خراسان و دیار آزاداندیشان منزلتی بزرگ و رتبه ای سترگ دارا هستند باید پذیرفت که این راه و رسم و شیوه عمل سرداران تاریخ ایران در گذشته و پهلوانان و عیارانی است که هریک جداگانه قصه ای خواندنی و خاطره ای بیادماندنی در لابلای تاریخ سرزمین ما دارند و هرکدامشان سمبل جوانمردی و فتوت و دلیری و مروت و تیزهوشی و ذکاوت بوده اند و بقول مولایمان علی (ع) همیشه با گردنکشان و ستمکاران همچون قهر الهی متکبر و بیرحم و مظلومان و ستمدیدگان رئوف و مهربان بوده اند.
این یک رکن یا یک ستون ورزش باستانی ایران است یعنی برخاسته از ملت و تاریخ و سنن ملی و راه و رسم پهلوانان تاریخ و جوانمردان ایرانی است.
رکن دیگر ورزش باستانی و مهمترین پایه و اساس آن شناخت فرهنگ آن برمبنای شناخت عمیق مکتب تشییع و مقام و منزلت علی علیه السلام و فرزندان و یاران اوست که موضوعی عقیدتی و آرمانی است.
رکن مهم دیگر آن ملهم از شناخت فرهنگ و منزلت مکتب تشییع و منشأت گرفته از زندگانی و راه و رسم و آئین جاودانه مرد عالم بشریت پرچمدار مبارزه در راه حق و حقیقت و سمبل جوانمردی و مروت امام علی (ع) امام اول شیعیان و فرمانروای اسلام و اعمال و کردار آن بزرگمرد بعنوان قهرمان مبارزه با بیدادگری و ستم و مدافع حق و تسلیم در برابر عدالت است که سمبل  و الگوی پهلوانان و دلاوران زورخانه هاست و نمونه بزرگ فتوت و جوانمردی و دلیری توأم با شجاعت و عدالت است بهمین مناسبت است که هرکس و هر پهلوانی برخاسته از گود و هر دلاوری از ورزشکاران باستانی رفتاری جوانمردانه و عملی شجاعانه در گود یا خارج از گود انجام دهد رفتارش را علی وار یعنی چون مولا و مقتدایش حضرت علی (ع) توصیف مینمایند و بی جهت نیست که گود زورخانه ها را پائین تر از زمین اطراف آن و به تشبیهی چون محراب مساجد از نظر قداست و حرمت و شباهت میدانند و نیز بی‌مورد نیست که تمامی گردن فرازانی که از گود برخاسته و اسم و رسمی یافته و شهرتی بهم زده اند همه از شیعیان و عاشقان و سادات علی (ع) بوده اند لبته پهلوانان دیگری از سایر ادیان و فرق که  پرورده گود مقدسند نیز قابل احترام می باشند اما بدون شک همه نامداران بزرگ و پهلوانان ملی از بدو تاریخ زورخانه تاکنون و سیر تحول این ورزش مردم پسند از شیعیان و مخلصان و عاشقان علی (ع) بوده و هستند و سعی داشته اند راه علی را بپویند و کلام علی را بگویند و خشنودی علی را بجویند نگاهی به اسامی برخی از این نامداران چنین است.
پهلوان یزدی ... پهلوان اکبر خراسانی ... پهلوان حاج سید حسن رزاز ....... پهلوان سید میرزا آقا سجادی . پهلوان مهدیه ....... پهلوان مینوئی ...... پهلوان تختی و ..... البته در زورخانه ها همیشه بر روی همه دوستداران و هموطنان و اقوام مختلف ایرانی با هر دین و آئینین که دارند باز بوده و خواهد بود و هریک در پیشرفت این ورزش مذهبی و میهنی سهمی و نصیبی دارند بنابراین: 
بطور یقین فرهنگ ورزش باستانی و زورخانه الهام گرفته از تاریخ ملی و حماسه های میهنی سرزمین ما و نشأت یافته از مکتب مذهبی است که پیشوا و رهبرش حضرت علی (ع) است لاجرم در شناخت چنین فرهنگی کسانی افضل تر و اعلم ترند که به اصل مکتب و آئین آن وقوف و اشراف داشته و از پیروان راستین علی (ع) باشند در کارشان دارای آرمان و عقیده باشند.
البته نویسندگان و محققان بزرگی از سایر ادیان و مکاتب مانند جرج جرداق با عبدالمقصود و ... با تحمل زحمات و صرف وقت بسیار تحقیقات وسیع و پرباری را بویژه در مورد شخصیت مولای متقیان نموده اند مانند خارجیانی که هم اکنون در مورد زورخانه و یا هنرهای اسلامی به تحقیق مشغولند و در نوشته ها و تحقیقات و کتب خویش به الامام علی صوت العداله انسانیه نیز رسیده و علی (ع) را یک ودیعه الهی یک موهبت خدادادی و یک بشر فوق خلقت توصیف نموده اند اما باید بپذیریم نوشته ها و تحقیقات یک مسیحی یا یک یهودی و یا یک غیر شیعه با همه زیبائی و استحکامش هزگز نمی تواند در موردعشق به علی (ع)‌و مکتب علی (ع) و راه و رسم علی (ع) و جوانمردی علی (ع) و فرهنگ و بالاخره ترسیم خطوط اعمال و گفتار و کردار این بزرگمرد خلقت در حد نوشته های یک عاشق و مخلص و مؤمن به مکتب مانند دکتر شریعتی، استاد مطهری، شیخ ابوالسعید ابوالخیر، عطار، مولانا. و اشعار صغیر اصفهانی و صامت بروجردی بر دل دوستداران و عاشقان بنشیند. 
چه، سخنی کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند. و این بزرگان نامدار عرفان عاشقان مکتب فرهنگ علی (ع) بوده‌اند.
برای مطالعه و تحقیق در هر موضوعی وی ا هرچیزی بایستی ابتداء پایه و اساس و فرهنگ آنرا شناخت تا بتوان در مورد آن موضوع که از آن فرهنگ برخاسته ملهم از آنست سخن گفت و یا تحقیق نمود و تحقیق نیز دوگونه است یا علمی و کلاسیک است که بطور علمی مسائلی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارمیدهد و یا کار تحقیق و مطالعه از روی عشق و آرمان است که محقق تا سرحد نثارجان در اینراه تلاش و کنکاش می‌نماید و عمل و روش وی مورد پیروی آیندگان و سمبل پویندگان راه حق و عشق و عدالت است زیرا اگر خلاف این تصور شود مانند آنست که مثلاً من مسلمان شیعه بخواهم در کلیسا یا کنیسه ای بجای پدر روحانی و یا خاخام در مورد مکتب و آئین و مذهب آنان و آنچه از آن برخاسته سخن بگویم هرچند بفرض دانشمند و محقق هم باشم کلامم تأثیر چندانی ندارد چون به اصل مکتب اعتقاد نداشته و اشراف ندارم.
گود مقدس زورخانه را شباهتی با محراب مساجد شیعیان است و باید ورزشکاران با تن پاکیزه و منزه و اندیشه پاک وارد این گود شوند و لنگ هم شباهتی به احرام مسلمانان و شیعیان دارد و با چنین قداستی ملاحظه می کنیم، حرکات ورزش باستانی علاوه بر خواندن سرودهای ملی و اشعار حماسی که نشانه فرهنگ جوانمردی و پهلوانی و درس اخلاق و یکتاپرستی است همیشه با ذکر و یاد علی (ع) آغاز می گردد و با نام این بزرگوار خاتمه می‌یابد بی علت نیست که در هنگام حرکات سنگین ورزشی و کشتی با وزنه برداری پهلوانان و قهرمانان ایرانی با فریاد یا علی از وی رخصت می گیرند و مدد می طلبند و قدرت می یابند و رکورد می شکنند و حتی بازیکنان فوتبال ما که یک ورزش غربی است به سبک و سنت پهلوانان گود، برخاک زمین مسابقات و بازی با دست بوسه میزنند و پهلوانان ما آداب و آئین جوانمردی را از مولایشان علی (ع) می آموزند و به او اقتدا می کنند و او را سمبل کردار و رفتار و گفتار خود میدانند و مردی برتر و گزیده تر از او چه در خانه خدا (مسجد) و چه در (زورخانه)، خانه جوانمردان و پهلوانان نمی شناسیم از خدا می خواهیم هم پهلوانان گود و خارج گود و تمامی ورزشکاران به مولایشان علی (ع)‌اقتدا نمایند و پیرو راستین راه او باشند و باور مظلومان و بیکسان کوچه و خیابان و شهر و دیار خویش .... ان شاء الله


البرز چلبی 

دیدگاه خود را ثبت کنید