برگزاری هفتمین مجمع عمومی IZSF

برگزاری هفتمین مجمع عمومی IZSF

برگزاری هفتمین مجمع عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور دبیرکل جدید آسیا

هفتمین مجمع عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی (I.z.s.f ) روز شنبه با حضور دکتر « محسن مهرعلیزاده » رئیس و همچنین دبیرکل جدید کنفدراسیون آسیا برگزار شد

دیدگاه خود را ثبت کنید