تودیع و معارفه رییس جدید کنفدراسیون آسیا

تودیع و معارفه رییس جدید کنفدراسیون آسیا

در حاشیه برگزاری مسابقات در اندونزی دومین دوره مجمع عمومی کنفدراسیون آسیا فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی برگزار شد.در این جلسه آقای محمد انور جک دالک از افغانستان تودیع و آقای شین از کره جنوبی به عنوان رییس جدید کنفدراسیون آسیا معرفی شدند.

دیدگاه خود را ثبت کنید