مهرعلیزاده باردیگر رئیس هنرهای رزمی یونسکو شد

مهرعلیزاده باردیگر رئیس هنرهای رزمی یونسکو شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، دکتر مهرعلیزاده که ریاست سازمان جهانی "فدراسیون  بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی" را به عهده دارد ، به مدت ۲ سال دیگر به ریاست هیات مدیره "کمیته جهانی توسعه هنرهای رزمی ثبث شده در یونسکو" انتخاب شد .

 پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه که به میزبانی کره جنوبی در شهر چونگ جو برگزار شد مهندس مهرعلیزاده که در حال حاضر عضو برجسته هیات رئیسه "اتحادیه جهانی هنرهای رزمی ، WoMAU " میباشد،  برای بار دوم بعنوان رئیس هیات مدیره کمیته مذکور انتخاب گردید.
در این انتخابات ۱۲ کشور حق رای داشتند که دکتر مهرعلیزاده توانست آرای قاطع ۱۲ رای را کسب نماید .
گفتنی است به دنبال آغاز مراحل  ثبت جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در سال ۱۳۸۲ در دوران تصدی مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی ، به عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشر و نهایتا ثبت آن در سال ۱۳۸۹  برابر با ۲۰۱۰ میلادی به نام کشورمان ایران ، و  تاسیس و ثبت جهاني " فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی" توسط وی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۲۰۰۴ میلادی ، اکنون مهرعلیزاده در راس کمیته ای جهانی قرار دارد که نسبت به توسعه و ترویج این رشته و دیگر رشته‌ های هنرهای رزمی ثبت شده در یونسکو در سایر کشورها در سطح جهان اهتمام می‌ورزد.

دیدگاه خود را ثبت کنید