هادی‌زاده رئیس کمیته پارازورخانه شد

هادی‌زاده رئیس کمیته پارازورخانه شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، دکتر مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی طی حکمی علی اصغر هادی زاده را به ریاست کمیته پارازورخانه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای علی اصغر هادی زاده

سلام علیکم؛

نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی، در اجرای ماده 39 اساسنامه IZSF به موجب این حکم جنابعالی را به مدت دو سال به « ریاست کمیته پارازورخانه » فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی (IZSF) منصوب مینمایم.

مسئولیت جنابعالی محدود به نوزدهم اردیبهشت 1404 بوده و حکم انتصاب جنابعالی

سالیانه تمدید خواهدشد.

امیدوارم با استعانت از درگاه ایزد منّان و بکارگیری تمام توان تجربی و تخصصی خویش، در کمک به تحقق اهداف فدراسیون موفق و موید باشید.

دیدگاه خود را ثبت کنید