حلول ماه مبارک رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

رمضان ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت ، و راهنمای روشن برای هدایت و قضاوت است.

Ramadan is the month in which was sent down the quran, as a guide to mankind , also clear signs for guidance, and judgment. Ramdan Mubarak

دیدگاه خود را ثبت کنید