اهدا وسايل زورخانه به باستاني‌كاران كنيايي

اهدا وسايل زورخانه به باستاني‌كاران كنيايي

به گزارش روابط عمومي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي وكشتي پهلواني، با حضور وزير ورزش كشور كنيا و سفير ايران وسايل ورزشي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني به فدراسيون ملي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني كنيا اهدا شد.

در اين مراسم جعفر برمكي سفير ايران در كشور كنيا ضمن تشكر از فدراسيون بين المللي به منظور اهدا وسايل تخصصي ورزش‌هاي زورخانه‌اي درباره روح جوانمردي اين رشته ايران اسلامي و تاريخچه آن در ايران صحبت كرد كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.

فدراسيون بين المللي  ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني چندي پيش براي گسترش هرچه بيشتر اين رشته در سراسر دنيا، لوازم تخصصي اين رشته از جمله ميل،كباده،تخته شنا و سنگ را به برخي كشورهاي آفريقايي ارسال كرد. روز گذشته اولين محموله اين وسايل به كنيا رسيد و در حضور وزير ورزش اين كشور به فدراسيون ملي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني كنيا اهدا شد.  

دیدگاه خود را ثبت کنید