عرب احمدي به سمت مديريت توسعه ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني درقاره آفريقا منصوب شد

عرب احمدي به سمت مديريت توسعه ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني درقاره آفريقا منصوب شد

به گزارش روابط عمومي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، با حكم دكتر محسن مهرعليزاده رياست فدراسيون، دكتر عرب احمدي به سمت مدير توسعه ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني منصوب گرديد. دكتر عرب احمدي دانش آموخته مقطع فوق دكتري از انستيتو بين المللي مطالعات آسيائي دانشگاه ليدن است. حكم دكتر احمدي به شرح زير  است.

جناب آقاي دكتر عرب احمدي

با سلام

با توجه به علاقه‌مندي جنابعالي به توسعه فرهنگ پهلواني به موجب اين حكم به «مديريت توسعه ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني» در قاره آفريقا منصوب مي‌شويد. فعاليت‌هاي جنابعالي تحت حمايت اين فدراسيون و زير نظر اينجانب و در ارتباط تنگاتنگ و هماهنگي با « كنفدراسيون ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني آفريقا»،«AFZSC» و امور بين الملل اين فدراسيون انجام خواهد گرفت.

- تشكيل مراكز و شوراهاي هماهنگي در وزن‌هاي هفت‌گانه با حضور روساي فدراسيون‌هاي ملي كشورهاي عضو زون‌هاي مذكور

- برنامه‌ريزي به منظور هماهنگي توسعه فعاليت‌هاي داخل زون‌ها و نيز همكاري‌هاي بين زون‌هاي هفتگانه

- برگزاري دوره‌هاي آموزشي،نشست‌هاي تخصصي و مسابقات«درون زوني» و « بين زوني»

- تقويت مديريت و امور فني و آموزشي فدراسيون‌هاي ملي در سراسر قاره

- برگزاري رويدادهاي آموزشي و مسابقه‌اي در سطح قاره و حضور در رويدادهاي بين المللي

از اهم برنامه‌هاي قاره آفريقا مي‌باشد كه اميدوارم با اعمال اقدامات حمايتگرانه اعم از مالي، تجهيزاتي و فني و در هماهنگي كامل با AFZSC نسبت به توسعه و تقويت فعاليت و برنامه‌هاي كنفدراسيون مذكور اقدام نمائيد.

 

سوابق مديريتي دكتر احمدي در ادامه امده است:

وابسته فرهنگي ج.ا.ايران در تانزانيا 1373-1376

رايزن فرهنگي ج.ا.ايران در زيمبابوه 1385-1382

رئيس گروه آفريقا مركز مطالعات فرهنگي بين‌المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 1388-1385

رئيس گروه آفريقا عربي مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي – بين المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از 1389-1388

مدير گروه مطالعات مركز و جنوب آفريقا دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از 1394-1393

مدير نظارت و ارزيابي مركز جذب هيات علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 1395-1393

مشاور بين الملل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از 1395

دیدگاه خود را ثبت کنید