اعضای کمیته پزشکی فدراسیون منصوب شدند

اعضای کمیته پزشکی فدراسیون منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، طی احکامی از سوی دکتر مهرعلیزاده ریاست فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی اعضای کمیته پزشکی فدراسیون مشخص شدند.
با حکم ریاست فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، جناب آقای دکتر مجتبی میری به عنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی منصوب گردید. همچنین آقایان دکتر شاهین میری، دکتر محمدحسین ذوعلم، دکتر حساس رودسری، دکتر جواد ملکی و دکتر محمد معانی به عضویت کمیته پزشکی منصوب شدند.

دیدگاه خود را ثبت کنید