ورزش‌هاي زورخانه‌اي رسما به جمع ورزش‌هاي مسابقات جهاني هنرهاي رزمي پيوست 

ورزش‌هاي زورخانه‌اي رسما به جمع ورزش‌هاي مسابقات جهاني هنرهاي رزمي پيوست 

درهجدهمين مجمع عمومي ورزش‌هاي رزمي كه  در شهر چونگ جو کره جنوبی برگزار شد ورزش‌هاي زورخانه‌اي به صورت رسمي به عضويت اين اتحاديه درآمد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، همزمان با  برگزاري مسابقات جهاني هنرهای رزمی كه در شهر چونگ‌جو كره جنوبي در حال برگزاي است هجدهمين مجمع عمومي اين مسابقات برگزار شد. محسن مهرعليزاده به عنوان رئيس فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانهو كشتي پهلواني  در اين مجمع حضور داشت. با رايزني‌هاي صورت گرفته توسط هيات ايراني در اين جلسه با اكثريت آرا اعضاي مجمع،  فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي (IZSF) توانست به عضويت اين اتحاديه درآيد. 
لازم بذكر است رايزني‌ها از سال گذشته براي حضور در اين اتحاديه انجام شده بود و از اين پس محسن مهرعيزاده به عنوان رئيس فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه اي در جلسات اين اتحاديه كه مقرر آن در كشوركره جنوبي است حضور خواهد داشت. 
با توجه به تهديدهايي كه از سوي كشور تركيه در ثبت جهاني ورزش‌هاي زورخانه‌اي وجود دارد عضويت ورزش‌هاي زورخانه‌اي توسط IZSF در اتحاديه جهاني هنرهاي رزمي مي‌تواند بسيار مثمر ثمر در جهت ثبت اين رشته در يونسكو با نام ايران باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید