جلسه شورای اداری IZSF با محوریت بازنگری در استراتژی های موجود برگزار شد

جلسه شورای اداری IZSF با محوریت بازنگری در استراتژی های موجود برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: صبح امروز و با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس و مسئولین فدراسیون جهانی با محوریت قرار دادن برنامه ها و راهبردهای آموزش و توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی در محلIZSFبرگزار شد.

محسن مهرعلیزاده در ابتدای این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت آموزش گفت: فدراسیون جهانی تا کنون تواسته به موفقیت های زیادی دست یابد و در چند سال گذشته اقدامات زیادی برای جهانی سازی این رشته با ارزش صورت گرفته است و ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی اکنون در دنیا ورزش شناخته شده ای است و باید از این فرصت برای درآمدزایی بیشتر فدراسیون و توسعه سریع تر آن با کمک شناسایی و ابداع منابع مالی متنوع اقدام نمود.

وی افزود فدراسیون جهانی با توجه به شرایط موجود قصد دارد برنامه ها و ساختار خود را مورد بازبینی دقیق قرار دهد و به توسعه آکادمی موجود و افزایش تعداد آنها ، تقویت جایگاه IZSFدر محافل رسمی جهانی، توسعه ورزش زورخانه ای و نقش آن در دیپلماسی عمومی بپردازد.

در چند ماه اخیر مطالعات زیادی برای آسیب شناسی فضای موجود از سوی مسئولین فدراسیون انجام گرفته است و هم اکنون تیمی متشکل از کارشناسان در حال تدوین استراتژی های نوین هستند که بر طبق آخرین استانداردها و با در نظر گرفتن شرایط فعلی تهیه شده و در آینده ای نزدیک این برنامه ها می تواند روند رو به رشد فدراسیون را تسریع بخشد.

گفتنی است تمام تلاش فدراسیون جهانی بر این است که برنامه هایی را تدوین کند تا شرایط اقتصادی موجود و نواسان نرخ ارز نتواند تاثیری بر روند توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی بگذارد و این ورزش بعنوان میراث کهن ایران زمین به جایگاه واقعی خود در سطح جهان برسد.

دیدگاه خود را ثبت کنید