آغاز هفته وحدت گرامی باد

آغاز هفته وحدت گرامی باد

گرامی باد هفته ی وحدت، که در آن میثاق ها تحکیم می شود، پیمان ها استوار می گردد، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها درکنار هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، قشرها همه باهمند، امت، یکپارچه و منسجم است.

هفته وحدت، پیام آور صلح و دوستی برای تمامی مسلمانان مبارک باد

دیدگاه خود را ثبت کنید