ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی عضو اتحادیه جهانی هنرهای رزمی خواهد شد

ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی عضو اتحادیه جهانی هنرهای رزمی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی(IZSF): طی جلسه ای که در افتتاحیه جشنواره هنرهای رزمی در چانگجو برگزار شد، پس از ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط امیررضا آیرم و سامرات سینگ نمایندگان  فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی؛ اعضای ارشد اتحادیه جهانی هنرهای رزمی (WOMAU)این نوید را دادند تا در آینده ای نزدیک IZSF را به عضویت این اتحادیه درآورند.

این جلسه در حاشیه برگزاری جشنواره هنرهای رزمی در چانگجو کره جنوبی در حالی 26 اکتبر برگزار شد که نمایندگان قدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی پس از اشاره به تاریخچه تاسیس و فعالیت های IZSF به ارائه جزئیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و رویدادهای برگزار شده از سوی فدراسیون جهانی در حضور نمایندگان 45 کشور حاضر در این جشنواره پرداختند.

پس از اتمام این نشست اعضای ارشد اتحادیه  جهانی هنرهای رزمی با اشاره به پتانسیل های  ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی و ارزش های انسانی نهفته در آن، به نمایندگان فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی پشنهاد دادند تا در آینده ای نزدیک  IZSF  به عنوان عضو  اصلی اتحادیه جهانی هنرهای رزمی درآید.

پس از این نشست تیم  ورزش های  زورخانه ای و کشتی پهلوانی کره جنوبی نمایش زیبایی از این ورزش کهن ارئه دادند که با تشویق و حمایت تماشاگران همراه شد.

دیدگاه خود را ثبت کنید