کلیپ معرفی فعالیت های فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

کلیپ معرفی فعالیت های فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در سال 2004 به منظور توسعه و جهانی سازی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی در تهران تاسیس شد و هم اینک دارای 85 عضو است. شما می توانید ویدئوی فعالیت های این فدراسیون را از این قسمت مشاهد نمایید.

دیدگاه خود را ثبت کنید