عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد
آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی این عید بزرگ را به تمامی مسلمین جهان علی الخصوص اعضای خود تبریک می گوید و برای آنان ارزوی سلامتی دارد
عید فطر مبارک باد!

دیدگاه خود را ثبت کنید