جلسه شورای اداری IZSFبا محوریت اموزش در اروپا برگزار شد

جلسه شورای اداری IZSFبا محوریت اموزش در اروپا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی(IZSF): صبح امروز و با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس IZSF، مشاوران ارشد، حمید سجادی قائم مقام دبیرکل، و هنرجو مشاور اکساندر مدوید رئیس کنفدراسیون اروپا در محل فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با تاکید بر افزایش دامنه آموزش در قاره سبز برگزار شد.

محسن مهرعلیزاده با تاکید بر اهمیت کمیته آموزش گفت: یکی ازمحورهای اصلی کمیته بین المللی المپیک برای المپیکی شدن یک رشته ارائه برنامه های علمی و دقیق برای آموزش در همه سطوح سنی و جغرافیایی است از این جهت انتظار می رود کمیته آموزش فدراسیون با ارائه برنامه های علمی و مدون کنفدراسیون ها را برای آموزش این رشته توانمندتر نماید.

وی همچنین افزود: از مهم ترین اهداف فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی راهیابی به بازی های رسمی قاره ای است که باید در دستور کار کمیته های مختلف قراربگیرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید