برگزاری مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آفریقا و اروپا در دستور کار قرار گرفت

برگزاری مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آفریقا و اروپا در دستور کار قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: صبح امروز چگونگی برگزاری مسابقات قهرمانی آفریقا و اروپا با حضور محمدعلی شجاعی دبیرکل IZSF ، حمید سجادی قائم مقام دبیرکل، محمد خوشجان رئیس کمیته فنی و سایر عوامل فدراسیون جهانی در دستور کار قرار گرفت.

 در این جلسه شرایط میزبانی کشورها مورد بررسی قرار گرفت که از این میان از آفریقا کامرون و برای مسابقات اروپایی بلاروس به عنوان نامزدهای اصلی انتخاب شدند.

طبق اساسنامه و مقرراتIZSF  ، مسابقات قاره ای هر دو سال یک بار برگزار می شود و باید در سال 2018 دوره جدید این رقابت ها انجام شود.

محمدعلی شجاعی ضمن اشاره به اهمیت این رقابت ها گفت: یکی از اهداف اصلی این رقابت ها انتخاب تیم های منتخب برای جام جهانی اصفهان خواهد بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید