مدیر اجرایی آسویف: ورزشهای زورخانه ای قابلیت المپیکی شدن را دارد

مدیر اجرایی آسویف: ورزشهای زورخانه ای قابلیت المپیکی شدن را دارد

مدیر اجرایی انجمن فدراسیونهای بین المللی ورزشهای المپیک تابستانی عنوان کرد که ورزشهای زورخانه ای امکان و قابلیت المپیکی شدن را دارد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: اندرو رایان صبح امروز در محل غرفه فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای حاضر شد و از نزدیک با این ورزش و فعالیتهای صورت گرفته در این فدراسیون آشنا شد. وی اظهار داشت: حالا که این ورزش را دیده و با آشنا شده ام، مطمئنم که قابلیت بالایی برای حضور در المپیک دارد و می تواند به این شطح برسد. رایان ادامه داد: همیشه ورزشهایی مانند زورخانه که ریشه در سنتها و مفاهیم اخلاقی دارند، می توانند باعث جذب عموم مردم شوند که این رشته کاملا در این زمینه می تواند پیشواز باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید