تابلو اعلانات

چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در تاریخ 12 تا 22 ماه می 2017 در باکو برگزار شد که به ترتیب تیم ایران و آذربایجان به مقام اول و دوم رسیدند و تیم های عراق و افغانستان مشترکا سوم شدند.