نخستین جلسه کمیسیون توسعه بین الملل IZSF برگزار شد

نخستین جلسه کمیسیون توسعه بین الملل IZSF برگزار شد

به گزارش روابط عمومی IZSF : نخستین کمیسیون توسعه بین الملل  فدارسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امروز با حضور محسن مهرعلیزاده(رئیس فدراسیون)،  بهرام افشارزاده(مشاور عالی در امور اجرایی)، محمدعلی شجاعی(دبیرکل) فرنوش شورچه ای (مدیر اداری فدراسیون) و همچنین متخصصین این حوزه، دکتر پاکدامن و دکتر حجازی، در محل IZSF برگزار شد.

در پی افزایش تعداد کشورهای عضو IZDF  و نیاز به گسترش دامنه روابط بین الملل و مدیریت فعالیت های اعضاء، فدراسیون جهانی تصمیم گرفت پس از تشکیل کمیسیون عالی آموزش، کمیسیون توسعه بین الملل را با حضور صاحبنظران این حوزه ایجاد نماید.

یکی از وظایف کمیسیون توسعه روابط بین الملل ایجاد  کارگروه های قاره ای و منطقه ای برای گسترش هرچه بیشتر ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در همه قاره هاست.

در جلسه ای که امروز برگزار شد، پیش نویس آیین نامه این کمیسیون که توسط افشارزاده تدوین شده بود مورد ارزیابی اعضا قرار گرفت. همچنین در پایان این نشست، حکم اعضای این کمیسیون از سوی مهرعلیزاده به آنها اهداء شد.

لازم به ذکر است که تا پیش از این تمام وظایف مربوط به امور بین الملل بر عهده کمیته بین الملل بود که با توسعه این ورزش در سطح جهان نیاز به تشکیل این  کمیسیون بیشر احساس شد.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید