نسخه اولیه نرم افزار داوری ورزش های زورخانه ای آزمایش شد

نسخه اولیه نرم افزار داوری ورزش های زورخانه ای آزمایش شد

به گزارش روابط عمومی IZSF: نرم افراز جدید داوری ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که از سوی فدراسیون ملی ایران و با حمایت  فدراسیون جهانی تولید شده، با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و مجتبی جوهری  ریس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران به  همراه بهرام افشارزاده مشاورعالی در امور اجراییIZSF  و سایر مسئولین و کارشناسان داوری در محل IZSFمورد بررسی اولیه قرار گرفت.

این نرم افزار بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مسابقات و طی چندین ماه کار کارشناسی و حضور متخصصین برنامه نویسی در جلسات کمیته فنی تولید شده است. یکی از ویژگی های نرم افزار جدید به حداقل رساندن دخالت در امتیازدهی توسط داوران است که در آن طراحان از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در داوری برای تولید آن بهره گرفته اند.

لازم به ذکر است که این نرم افزار دارای کمترین ضریب خطا است و در مورادی چون چرخ تیز که گاها با توجه به سرعت بالای ورزشکاران این ماده و نیز محدودیت امکانات فنی  در محاسبه آن، امکان بروز خطا را به حداقل ممکن رسانده است.

در بررسی اولیه این نرم افزار مهرعلیزاده و جوهری ضمن ابراز رضایت از نسخه اولیه، از طراحان خواستند ضریب خطا را به صفر برسانند تا از این روی حقی از ورزشکاری ضایع نشود و بتوان به استانداردهای جهانی نزدیک تر شد.

گفتنی است این نرم افزار طی چند ماه آینده برای رفع نواقص احتمالی در چند مسابقه داخلی از سوی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دیدگاه خود را ثبت کنید