روز خبرنگار، تجلی روشنگری و آگاهی بخشی گرامی باد

روز خبرنگار، تجلی روشنگری و آگاهی بخشی گرامی باد

هفدهم مرداد سالروز شهادت خبرنگار شجاع  شهید محمود صارمی که به درستی به عنوان روز خبرنگار نامگذاری گردیده فرصت مغتنمی است تا ضمن بزرگداشت مقام این شهید بزرگ، این روز را به تمامی خبرنگاران، روزنامه نگاران و سایر فعالین عرصه خبر تبریک بگوییم. بی شک در عصر ارتباطات و گستردگی مجاری رسانه ای اعم از رسانه های گروهی، جمعی، تعاملی و غیره رسالت خبرنگاران که خود را همواره متعهد به قلم و اخلاق رسانه ای می دانند به دلیل سردرگمی مخاطبان در انتخاب اطلاعات درست و به دور از سوگیری و جریان سازی های مخرب، بیش از گذشته است زیرا خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان دموکراسی،  تولید خبر و آگاهی بخشی را در راستای ارتقاء جامعه مدنی و رشد خرد جمعی  از وظایف خود می دانند و به راستی افکار عمومی که که آینده ملت ها را رقم می زند در گرو کیفیت قلم این تلاشگران جبهه دانای است.

ازاین رو خانواده فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بر خود لازم می داند ضمن گرامیداشت این روز و آرزوی سلامت و سربلندی از زحمات این عزیزان علی الخصوص خبرنگاران عرصه ورزش کمال تقدیر و تشکر را نماید.

دیدگاه خود را ثبت کنید