نشست عادی کمیته فنیIZSF با حضور کارشناسان و اعضاء برگزار گردید

نشست عادی کمیته فنیIZSF با حضور کارشناسان و اعضاء برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی: صبح امروز جلسه کمیته فنی IZSF با حضور محمد خوشجان( رئیس کمیته فنی)، فرشید جلیلی (دبیر کمیته فنی)، محمد باقری (مسئول آموزش)، مصطفی مرادیفر(دبیر کمیته ملی ایران) و سایر اعضاء و کارشناسان، با محوریت بررسی و اصلاح مسائل فنی و قوانین و مقررات برای سال 2018 ، در محل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی برگزار شد.

در این جلسه محمد خوشجان با تاکید بر رعایت مدیریت زمان در مسابقات و توجه به سنت های ارزشمند این رشته ورزشی گفت: می بایست مدرن سازی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی همگام با رعایت ارزش های حاکم بر آن باشد.

در پایان مقرر گردید ظرف یک ماه آینده موارد مطروحه  در باب مسائل فنی و قوانین و مقررات  توسط اعضاء بررسی و نهایی شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید