برگزاری دوره های آموزش ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در جلسه شورای اداری IZSF بررسی شد

برگزاری دوره های آموزش ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در جلسه شورای اداری IZSF بررسی شد

به گزارش روابط عمومی IZSF: جلسه شورای اداری فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور محمدعلی شجاعی دبیرکل فدراسیون، بهرام افشارزاده مشاورعالی در امور اجرایی محمد خوشجان رئیس کمیته فنی و سایر مسئولین IZSF با بررسی نحوه برگزاری دوره های آموزشی برگزار شد.

در آغاز این جلسه افشارزاده با تاکید بر مقوله استمرار آموزش پایه در کشورهای عضو گفت: می بایست دوره های مربیگری، مرشدی و داوری با جدیت بیشتری پیش برود و بر همین اساس، کمیته آموزش و کمیته فنی بایداجرای این برنامه ها را طی چند ماه آینده در دستور کار خود قرار دهند.

مشاور عالی در امور اجرایی افزود: یکی دیگر از برنامه های آینده فدراسیون جهانی توجه به برگزاری مسابقات دانشجویی است که باید برای رشد و ارتقاء این حوزه مهم، از حضور کارشناسان مربوطه بهره برد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد برگزاری رقابت های دانشجویی در سطح قاره ای و جهانی باشیم.

در ادامه محمد خوشجان ضمن تشریح عملکرد کمیته فنی گفت: کمیته فنی با همکاری کمیته آموزش فدراسیون در حال آماده سازی برنامه های آموزشی برای اعضای اروپایی فدراسیون است تا در آینده این مهم بتواند بر کیفیت رقابت های کشورهای اروپایی بیفزاید.

در پایان جلسه تقویم سال 2018 فدراسیون جهت برگزاری رویدادهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاه خود را ثبت کنید