نشست شورای اداری IZSF با محوریت برنامه های آتی کمیته آموزش برگزار شد

نشست شورای اداری IZSF با محوریت برنامه های آتی کمیته آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی IZSF: صبح امروز نشست شورای اداری فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس، محمدعلی شجاعی دبیرکل، بهرام افشارزاده مشار عالی و سایر مسئولین IZSFو همچنین مجتبی جوهری رئیس فدراسیون ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میهمان این جلسه، حول محور مسائل فنی و آموزش در محل فدراسیون جهانی برگزار گردید.

مجتبی جوهری در آغاز جلسه به ارائه گزارشی مبسوط از روند فعالیت های فدراسیون ایران پرداخت و تاکید کرد فدراسیون تحت مدیریتش آماده هرگونه همکاری با IZSF است.

مهرعلیزاده در ادامه و بعد از سخنان جوهری ، ضمن ابراز رضایت از فعالیت های فدراسیون ملی جمهوری اسلامی ایران، از همکاری های این فدراسیون با فدراسیون جهانی قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد در امر برگزاری دوره های آموزشی می بایست مباحث روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه ورزش زورخانه ای، مباحث حقوقی- ورزشی و پزشکی همزمان با مسائل فنی تدریس شوند تا این ورزش باستانی با همه ویژگی های آن در جهان اشاعه یابد.

دیدگاه خود را ثبت کنید