دیدار مربی و مرشد اعزامی فدراسون بین المللی به افغانستان با نائب رئیس IZSF

دیدار مربی و مرشد اعزامی فدراسون بین المللی به افغانستان با نائب رئیس IZSF

به گزارش روابط عمومی IZSF: در استانه برگزاری مسابقات باکو و حضور ورزش های زورخانه ای برای نخستین بار در رقابت های بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، برای آمادگی بیشتر تیم افغانستان که از مدعیان و تیم های سرشناس ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی است؛ کمیته آموزش فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ، حجت رشیدزاده مربی برجسته و مرشد نام آشنا مهدی تمولی را به افغانستان اعزام کرد.

تمرینات تیم افغانستان با حضور مرشد و مربی برای آمادگی بیشتر از هفته پیش به صورت فشرده آغاز شده و در این مدت تمامی نکات فنی مورد بازبینی قرار گرفته است.

در حین تمرین های تیم افغانستان، انور جکدالگ نائب رئیس IZSF در محل اردو حاضر و با حجت رشیدزاده و مهدی تمولی دیدار کرد.

جکدالگ در این دیدار گفت: تلاش فدراسیون بین‌المللی جهت گسترش ورزش پهلوانی و زورخانه ای ستودنی است، همین که ورزش زورخانه ای به مسابقات کشورهای اسلامی راه پیدا کرده نشان از درایت مسئولین این فدراسیون دارد و مطمئنم در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی این ورزش در سطح جهانی خواهیم بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید