چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی - باکو

جایگاه کشور سنگ میل سنگین کباده چرخ چمنی چرخ تیز میل بازی تیمی امتیاز
1 ایران 0 0 0 0 0 0 831 831
2 آذربایجان 0 0 0 0 0 0 581 581
3 افغانستان 0 0 0 0 0 0 526 526
4 عراق 0 0 0 0 0 0 418 418
5 بنگلادش 0 0 0 0 0 0 329 329
6 تاجیکستان 0 0 0 0 0 0 314 314
7 پاکستان 0 0 0 0 0 0 174 174
8 اوگاندا 0 0 0 0 0 0 172 172
9 قرقیزستان 0 0 0 0 0 0 80 80
10 توگو 0 0 0 0 0 0 0 0