پنجمین دوره رقابت های اروپایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

جایگاه کشور امتیاز
1 آذربایجان 50
2 بلاروس 45
3 اوکراین 40
4 مولداوی 35
5 گرجستان 30
6 روسیه 25
7 ترکیه 0
8 لهستان 0
9 لاتویا 0
10 استونی 0
11 آلمان 0
12 صربستان 0