چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی - باکو

جایگاه کشور سنگ میل سنگین کباده چرخ چمنی چرخ تیز میل بازی تیمی امتیاز
1 ایران 9 10 10 10 10 10 831 890
2 آذربایجان 10 8 8 9 8 9 581 633
3 افغانستان 7 6 6 8 7 8 526 568
4 عراق 6 9 9 5 9 7 418 463
5 بنگلادش 4 4 5 5 3 5 329 355
6 تاجیکستان 8 7 7 7 5 4 314 352
7 پاکستان 5 5 4 6 6 7 174 207
8 اوگاندا 1 0 2 3 2 0 172 180
9 قرقیزستان 3 3 3 2 4 3 80 98
10 توگو 2 2 0 0 0 0 0 4