پنجمین دوره رقابت های اروپایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

جایگاه کشور امتیاز
1 آذربایجان 0
2 بلاروس 0
3 گرجستان 0
4 اوکراین 0
5 ترکیه 0
6 روسیه 0
7 لهستان 0
8 مولداوی 0
9 لاتویا 0
10 استونی 0
11 آلمان 0
12 صربستان 0