اخبار فدراسیون

سفیر ایران از تمرین تیم زورخانه ای کره جنوبی در شهر سئول بازدید کرد

11 آبان 1397
samrat
سعید بادامچی شبستری سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی  به همراه امیررضا آیرم عضو هیئت رییسه  کنفدراسیون آسیایی ورزش پهلوانی و زورخانه در زورخانه سئول از تمرین تیم زورخانه ای و کشتی پهلوانی کره جنوبی بازدید کردند
دنباله مطلب
5

ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی عضو اتحادیه جهانی هنرهای رزمی خواهد شد

5 آبان 1397
samrat
اعضای ارشد اتحادیه  جهانی هنرهای رزمی با اشاره به پتانسیل های  ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی و ارزش های انسانی نهفته در آن، به نمایندگان فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی پشنهاد دادند تا در آینده ای نزدیک  IZSF  به عنوان عضو  اصلی اتحادیه جهانی هنرهای رزمی درآید.
دنباله مطلب
0

خیز فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی برای عضویت...

4 آبان 1397
samrat
امیر صدیقی رئیس امور بین الملل فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با اعضای ارشد گایسف(Global Association of International Sport Federations) در لوزان سویس جهت پیگیری شرایط عضویت IZSF  دیدار کرد.
دنباله مطلب
3